14-8-2020

Αντιμετωπίζουν (επιτέλους) και στην Ελλάδα τους ανήλικους παραβάτες όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη

Νομοσχέδιο για τους ανήλικους παραβάτες εναρμονισμένο στις ευρωπαϊκές οδηγίες τέθηκε από την Τετάρτη σε δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο, που υπογράφεται από τον υπουργό Κώστα Τσιάρα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα του ανήλικου παραβάτη, όπως αυτά της υπεράσπισης του και της κράτησης του αλλά και στα εγκλήματα που διαπράττονται σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η διασυνοριακή απάτη, αλλά και στα θέματα τρομοκρατίας.

Στο Νομοσχέδιο, περιλαμβάνεται επίσης κεφάλαιο στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί πρόσθετες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα τροποποιείται ο Ν. 3663/2008, προκειμένου να εναρμονιστεί η χώρα μας με τον σχετικό Κανονισμό της ΕΕ για τον ορισμό εκπροσώπων της χώρας μας στην Eurojust.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, οι προς ενσωμάτωση Ευρωπαϊκές Οδηγίες αφορούν μεταξύ άλλων:

• Την εξασφάλιση πρόσθετων και αυξημένων δικονομικών εγγυήσεων για τους ανηλίκους, οι οποίοι είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών ή υπόκεινται σε διαδικασία ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Προβλέπεται η ατομική αξιολόγηση των ανηλίκων από την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και η σύνταξη έκθεσης αναφορικά με την προσωπικότητα, το οικονομικό, κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον καθώς και τη σωματική και διανοητική κατάσταση του ανηλίκου.
• Την εξομοίωση της ποινικής προστασίας της περιουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την προστασία της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Τυποποιούνται ως ποινικά αδικήματα η διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον Φ.Π.Α. και οι πράξεις υποβολής ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή παρασιώπησης πληροφοριών, παράνομης λήψης και παρακράτησης επιχορηγήσεων και παροχών, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση εσόδων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε επίσης: Μέσα σε ένα μήνα θα φεύγουν απ’ τις δομές όσοι παίρνουν άσυλο

• Την τυποποίηση ως ποινικών αδικημάτων της οργάνωσης ή με οποιοδήποτε τρόπο διευκόλυνσης ταξιδιών με σκοπό την τρομοκρατία, καθώς και της κλοπής, εκβίασης και πλαστογραφίας που σχετίζονται με τρομοκρατική δραστηριότητα. Προβλέπονται, επίσης, ειδικές διατάξεις για τη διεθνή συνεργασία και την πρόσβαση, συγκέντρωση και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία, ενώ λαμβάνεται ειδική πρόνοια για τα θύματα της τρομοκρατίας, καθώς προβλέπεται η παροχή κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης σε αυτά αμέσως μετά την τρομοκρατική επίθεση και για όσο διάστημα είναι απαραίτητο.
• Τη συστηματοποίηση του θεσμικού πλαισίου της δικαστικής αρωγής για υπόπτους και κατηγορουμένους ποινικών υποθέσεων και για καταζητούμενους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Ειδικότερα, προβλέπονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις διορισμού δικηγόρου ή συνηγόρου νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού, εμπορικού και ποινικού χαρακτήρα και καθορίζονται τα κριτήρια παροχής νομικής βοήθειας στους δικαιούχους.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ