Σάββατο 31/7/2021

Γεώργιος Σαρηγιάννης

Σ’ ευχαριστώ ω εταιρεία…

Marina Tower. Σ’ ευχαριστώ ω εταιρεία εν αφθονία μου παρέχεις στέγη, τροφή, στέγη, τροφή, και προστασίιιιια…. Σ’ ευχαριστώ ω...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ