4-7-2020

Αυτές είναι οι ημερομηνίες-σταθμός για την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ

Το νέο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των αιτήσεων αναστολής συμβάσεων, τις παρατάσεις και την καταβολή των ειδικών αποζημιώσεων (534 ευρώ το μήνα), διαμόρφωσε το υπουργείο Εργασίας.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες για τις επιχειρήσεις και τους απασχολουμένους, είναι οι εξής:

  1. Από την περασμένη Παρασκευή έως και τις 31 Μαΐου 2020 οι επιχειρήσεις που δεν επαναλειτουργούν με εντολή δημόσιας Αρχής αυτόν τον μήνα, μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις για παρατάσεις αναστολής συμβάσεων. Δεν απαιτείται επανυποβολή δήλωσης από τους εργαζομένους που συνεχίζουν να τελούν σε αναστολή.
  2. Έως και τις 28 Μαΐου υποβάλλουν δηλώσεις για αναστολές συμβάσεων, που αφορούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2020, οι εξής επιχειρήσεις: α) όσες προέβησαν σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ και β) όσες έχουν κύριο κωδικό δραστηριότητας ΚΑΔ για νοσοκομειακές δραστηριότητες.
  3. Από την περασμένη Παρασκευή έως και την 1η Ιουνίου μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις οι εξής εργαζόμενοι: α) αυτοί των οποίων οι συμβάσεις συνεχίζουν να τελούν σε αναστολή τον Μάιο εφόσον επιθυμούν να αλλάξουν στοιχεία ΙΒΑΝ ή/και μισθώματος κύριας κατοικίας, β) αυτοί για τους οποίους υποβάλλονται πρώτη φορά δηλώσεις αναστολής των συμβάσεών τους και γ) όσοι έχουν συμβάσεις σε αναστολή, αλλά δεν υπέβαλαν δηλώσεις εντός των καθορισμένων προθεσμιών.
  4. Έως τις 31 Μαΐου υποβάλλουν δηλώσεις οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει υποβληθεί τουλάχιστον μία αίτηση εργοδότη που τους θέτει σε αναστολή, αλλά έχουν και άλλες θέσεις εργασίας (για τις οποίες δεν έχουν δηλωθεί σε αναστολή και των οποίων οι δηλωμένες εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης, αθροιστικά, δεν ξεπερνούν το 50% των συνολικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ελένη Παπαδοπούλου
Ελένη Παπαδοπούλου
Σάββας Καλεντερίδης
Σάββας Καλεντερίδης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ