4-7-2020

Στο 1,35 τρισ. € η ενίσχυση, μετά την απόφαση της EKT να αυξήσει το πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης κατά 600 δισ.!

Την επέκταση του προγράμματος έκτακτης ανάγκης για τον κορωνοϊό στο… 1,35 τρισ. από τα 750 δισ. ανακοίνωσε η EKT, κάνοντας νέα, ισχυρότατη «ένεση» 600 δισ. ευρώ στην παραπαίουσα οικονομία της Ευρωζώνης!

Επιπλέον, η ΕΚΤ ανακοίνωσε την παράταση του PEPP (πρόγραμμα αγοράς ομολόγων έκτακτης ανάγκης για την πανδημία) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2020 που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η συντριπτική πλειονότητα των οικονομολόγων σε σχετική έρευνα του Bloomberg, την περασμένη εβδομάδα ανέμενε ότι το PEPP θα αυξανόταν κατά 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Η σημερινή απόφαση, ωστόσο, ανεβάζει κατά 100 δισ. τα προσδοκώμενα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

  • Το κονδύλιο για το πρόγραμμα αγοράς έκτακτης ανάγκης για πανδημία (PEPP) θα αυξηθεί κατά 600 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύνολο 1.350 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε απάντηση στην αναθεώρηση προς τα κάτω της πανδημίας στον πληθωρισμό στον ορίζοντα προβολής, η επέκταση PEPP θα διευκολύνει περαιτέρω τη γενική στάση της νομισματικής πολιτικής, υποστηρίζοντας τις συνθήκες χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία, ειδικά για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Οι αγορές θα συνεχίσουν να διεξάγονται με ευέλικτο τρόπο με την πάροδο του χρόνου, σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ δικαιοδοσιών. Αυτό επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποτρέψει αποτελεσματικά τους κινδύνους για την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.
  • Ο ορίζοντας για καθαρές αγορές στο πλαίσιο του PEPP θα επεκταθεί τουλάχιστον στα τέλη Ιουνίου 2021. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του PEPP, έως ότου κρίνει ότι η φάση κρίσης του κορωνοϊού έχει τελειώσει.
  • Οι τίτλοι που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP θα επανεπενδυθούν έως το τέλος τουλάχιστον του 2022. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική διάθεση του χαρτοφυλακίου PEPP θα διαχειριστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε για να αποφευχθεί η παρέμβαση στην κατάλληλη νομισματική στάση.
  • Οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) θα συνεχιστούν με μηνιαίο ρυθμό 20 δισ. ευρώ, μαζί με τις πρόσθετες αγορές έως 120 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να αναμένει ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της εφαρμογής, θα διαρκέσουν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της επίδρασης των επιτοκίων πολιτικής και θα λήξει λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.
  • Οι επανεπενδύσεις των κύριων πληρωμών από χρεόγραφα που λήγουν που αγοράζονται βάσει του APP θα συνεχιστούν πλήρως, για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια, και, σε κάθε περίπτωση, για όσο διάστημα απαραίτητο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός μεγάλου βαθμού νομισματικής διευκόλυνσης.
  • Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 0,00%, 0,25% και -0,50% αντίστοιχα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά ή χαμηλότερα επίπεδα, έως ότου οι προοπτικές πληθωρισμού συγκλίνουν σε επίπεδο αρκετά κοντά, αλλά κάτω από το 2% εντός του ορίζοντα προβολής του, και αυτή η σύγκλιση αντικατοπτρίζεται με συνέπεια στην υποκείμενη δυναμική του πληθωρισμού.

Παράλληλα, εξακολουθεί να είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα του, ανάλογα με την περίπτωση, για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο του με βιώσιμο τρόπο, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ελένη Παπαδοπούλου
Ελένη Παπαδοπούλου
Σάββας Καλεντερίδης
Σάββας Καλεντερίδης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ