10-8-2020

Παράταση στην επιδότηση τόκων των δανείων των επιχειρήσεων λόγω… αποτυχίας του προγράμματος

Πολύ μακριά από τις προσδοκίες της αγοράς έμειναν τα αποτελέσματα της δράσης για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης του Covid-19, καθώς μια σειρά από κόφτες αφήνει εκτός προγράμματος χιλιάδες επιχειρήσεις.

Από το σύνολο των αιτήσεων που κατατέθηκαν τη χρονική περίοδο Απριλίου – Ιουνίου έγκριση έλαβε περίπου η μία στις τρεις, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη χορήγηση δίμηνης παράτασης στη διαδικασία ως τις 31 Αυγούστου 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εκκαθάρισης των αιτήσεων οι οποίες υποβλήθηκαν ως τις 30 Ιουνίου, στη συγκεκριμένη δράση εντάχθηκαν 20.976 από το σύνολο των 73.781 αιτημάτων που κατατέθηκαν. Το ποσό που αντιστοιχεί στην επιδότηση τόκων ανέρχεται περίπου στα 151.400.000 ευρώ, ενώ 600.000.000 ευρώ έμειναν αδιάθετα και για τον λόγο αυτό δόθηκε δίμηνη παράταση στη διαδικασία.

Ως ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης από τη συγκεκριμένη δράση, σημειωτέον, λογίζεται αυτή κατά την οποία οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα αξιολόγησης κάθε πρότασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από την οικεία τράπεζα.

Κάθε δικαιούχος ενημερώνεται για την έγκριση της πρότασης του από το ΠΣΚΕ και τη λήψη αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη: «Η αίτησή σας με αριθμό —– για την πρόσκληση —– (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός πρόσκλησης από το ΠΣΚΕ) εγκρίθηκε με ημερομηνία έγκρισης —– για για ποσό ενίσχυσης —– (συμπληρώνεται αυτόματα από το ΠΣΚΕ)».

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ελένη Παπαδοπούλου
Ελένη Παπαδοπούλου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ