1/10/2022

Πόρισμα Πισσαρίδη: «Βόμβες» σε εργασιακά, ασφαλιστικό και συνταξιούχους

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Λίγες ημέρες μόνο μετά την τροπολογία της κυβέρνησης, που με αυθαίρετο τρόπο περιόρισε τις διεκδικήσεις των αναδρομικών από τους συνταξιούχους, παραβιάζοντας την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις, έρχεται το τελικό χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση διά μέσου του πορίσματος της «Επιτροπής Σοφών», υπό την προεδρία του καθηγητή κ. Πισσαρίδη.

  • Γιώργος Γκίκας*

Το εν λόγω πόρισμα, εκτός του γεγονότος ότι αγνοεί επιδεικτικά τις προαναφερθείσες δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ για τις συντάξεις και την κοινωνική ασφάλιση, ανοίγει τον δρόμο για την ολική επικράτηση του κεφαλαίου στην ασφάλιση (σύνταξη και υγεία) και την εργασία. Το πόρισμα Πισσαρίδη προτείνει αρχικά για την επικουρική ασφάλιση,  με στόχο να ακολουθήσει και η κύρια, την υλοποίηση ενός μακροχρόνιου στόχου, αυτού της αντικατάστασης του αναδιανεμητικού συστήματος ασφάλισης από το κεφαλαιοποιητικό.

Η συγκεκριμένη αλλαγή θα έχει μια σειρά δυσάρεστων επιπτώσεων, τόσο για τον κόσμο της εργασίας όσο και τους συνταξιούχους. Για να γίνουν κατανοητές οι προτάσεις του εν λόγω πορίσματος στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να προβούμε πρώτα σε κάποιες επισημάνσεις για τη φύση και τη λειτουργία των δύο συστημάτων ασφάλισης.

Τα αναδιανεμητικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης από τη μία στηρίζοντας στην αρχή της ισότητας εισοδήματος μεταξύ εργαζομένων και συνταξιούχων, εν αντιθέσει με τα κεφαλαιοποιητικά, τα οποία στηρίζονται στην κεφαλαιοποίηση των εισφορών και στην απόδοση κερδών από την κυκλοφορία αυτών των κεφαλαίων στις χρηματιστηριακές αγορές. Η εγκατάλειψη όμως της αρχής της ισότητας εισοδημάτων συνταξιούχων-εργαζομένων και η σύνδεση της σύνταξης με την απόδοση των κεφαλαίων των εισφορών σημαίνει πολύ απλά πως οι συνταξιούχοι ουσιαστικά «τζογάρουν» τη σύνταξή τους και ανά πάσα στιγμή μπορεί να χάσουν το σύνολο των εισοδημάτων τους εξαιτίας μίας κακής επιχειρηματικής κίνησης.

Δημοφιλείς ειδήσεις  Διπλό ΚΕΑ από... λάθος! Τι συνέβη;

Βασική στόχευση των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων ασφάλισης δεν αποτελεί η κοινωνική αλληλεγγύη αλλά η επίτευξη της μέγιστης δυνατής κερδοφορίας. Ενώ η αρχή που διέπει τη λειτουργία τους είναι αυτή της «κεφαλαιοποιητικής σώρευσης», σύμφωνα με την οποία το ύψος των παροχών-συντάξεων είναι συνάρτηση της «ικανότητας» των ατόμων να αποταμιεύουν εισοδήματα σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Η κεφαλαιοποιητική μέθοδος χρηματοδότησης βασίζεται εξ ολοκλήρου στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και τη βάση λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα. Η λογική τους είναι η επένδυση των αποθεματικών σε χρηματιστηριακά προϊόντα με σκοπό το κέρδος.

Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η έκθεση της «Επιτροπής Πισσαρίδη», καθώς προτείνει τον μετασχηματισμό της επικουρικής σύνταξης (σήμερα νοητής κεφαλαιοποίησης) σε νέα επικουρική, που θα λειτουργεί πλήρως με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

Δεδομένης δε και της καθυστέρησης της ανάπτυξης του κεφαλαιοποιητικού πυλώνα στη χώρα μας, η μεταρρύθμιση της επικούρησης θα πρέπει να προχωρήσει τάχιστα και με ευρύ πεδίο εφαρμογής (ενδεικτικά σύμφωνα με το πόρισμα, για όλους τους νέους εργαζόμενους και εθελοντικά για όσους παλαιότερους ασφαλισμένους το επιλέξουν).

Η πρόταση αυτή αναδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο τη στρατηγική της σταδιακής κατάργησης του δημόσιου χαρακτήρα της επικουρικής ασφάλισης και της μετάβασης σε ένα αποκλειστικά κεφαλαιοποιητικό σύστημα ατομικών λογαριασμών, το οποίο όπως ήδη εκτέθηκε ανωτέρω κρύβει πολλούς κινδύνους, τόσο για τη μείωση των επικουρικών συντάξεων και την οικονομική ισορροπία του ασφαλιστικού συστήματος όσο για την πορεία εν γένει των οικονομικών της χώρας.

Η ανωτέρω πρόταση επιπροσθέτως αγνοεί πλήρως και τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ και προτείνει μια «νέα παραβίασή τους». Οι αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας τονίζουν ότι η επικουρική ασφάλιση είναι ίδια με την κύρια και το κράτος εγγυάται τόσο το ύψος των παροχών όσο και την ισότητα μεταξύ των ασφαλισμένων όπως και μεταξύ των γενεών, αλλά και την αναλογικότητα των εισφορών και παροχών. Το πόρισμα της επιτροπής όμως ουσιαστικά οδηγεί σε καταστρατήγηση της αρχής της ισότητας στην πράξη, αφού το κόστος της μετάβασης θα κληθεί να το επωμιστεί αποκλειστικά και μόνο η ίδια «γενιά της μετάβασης», η οποία θα κληθεί να πληρώσει δύο φορές.

Δημοφιλείς ειδήσεις  Με αυξήσεις σε προϊόντα πρώτης ανάγκης κάνει «ποδαρικό» ο Οκτώβριος!

Μία φορά για να αποταμιεύσει σε ατομικούς της λογαριασμούς, προκειμένου να λάβει παροχές στο μέλλον και μία προκειμένου να πληρωθούν οι συντάξεις των ήδη συνταξιούχων και να μην καταρρεύσει το ασφαλιστικό σύστημα. Σύμφωνα δε με μελέτες και παρατηρήσεις ακαδημαϊκών, τα 32 δισ. του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης επ’ ουδενί δεν επαρκούν για την κάλυψη του κόστους αυτής της μετάβασης.

Η αρχή της ισότητας ακόμα καταστρατηγείται από το γεγονός ότι μερικοί ασφαλισμένοι θα είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑΕΠ (νυν e-EFKA), το οποίο είναι νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και άλλοι ασφαλισμένοι θα κληθούν να ασφαλιστούν σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες ή και επαγγελματικά ταμεία.

Απορία δε αποτελεί και το γεγονός, του πως το κράτος θα μπορέσει να υλοποιήσει τη συνταγματική του υποχρέωση για εγγύηση των ασφαλιστικών παροχών, όπως άλλωστε αναφέρουν και οι αποφάσεις του ΣτΕ.

Στο πόρισμα της επιτροπής δεν γίνεται σαφές ποιες παροχές θα εγγυάται το κράτος και πώς, αφού, σύμφωνα με τις προτάσεις, οι παροχές θα συναρτώνται από την πορεία και τα απρόβλεπτα γεγονότα των κεφαλαιαγορών. Το γεγονός αυτό κρύβει πολλούς κινδύνους, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ιστορικά την κατάρρευση της ασφαλιστικής εταιρίας AIG, την οποία διέσωσε εν τέλει ο αμερικανικός προϋπολογισμός μέσω της φορολογίας.

Η ανασυγκρότηση της επικουρικής ασφάλισης στη χώρα μας, οφείλει να γίνει σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος, τις οποίες επιβεβαίωσε και το Σ.τ.Ε και συγκεκριμένα με βάση τις αρχές της κοινωνικής ασφάλισης: την αλληλεγγύη των γενεών, την ισότητα των μελών και την αναλογικότητα εισφορών και παροχών.

Διευκόλυνση απολύσεων, ψαλίδι για υπερωρίες και ανέργους

Το πόρισμα Πισσαρίδη επιπροσθέτως προτείνει μια σειρά μεταρρυθμίσεων και στις εργασιακές σχέσεις. Επί της ουσίας ωθεί τα εργασιακά δικαιώματα για ακόμα μια φορά «στην κλίνη του Προκρούστη». Η χώρα στον τομέα της εργασίας βιώνει ημέρες 2012. Από τις πρώτες ημέρες  η νέα κυβέρνηση επέδειξε έντονο απορρυθμιστικό οίστρο, ο οποίος εντάθηκε δυστυχώς κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

Δημοφιλείς ειδήσεις  Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν μέχρι 1.114 ευρώ!

Στον ίδιο δρόμο έρχεται και το πόρισμα της επιτροπής Πισσαρίδη να προτείνει: διευκόλυνση των απολύσεων, μείωση της αμοιβής των υπερωριών, μείωση των παροχών για τους ανέργους. Το πόρισμα της επιτροπής δείχνει για άλλη μια φορά, την ξεκάθαρη επικυριαρχία της οικονομίας έναντι της εργασίας.

Οι προτάσεις της επιτροπής για τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας παραβιάζουν πληθώρα διατάξεων συνταγματικής και υπερνομοθετικής φύσεως, με κορωνίδα τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της συλλογικής αυτονομίας. Πρόκειται για συγκεκριμένες πολιτικές που ήδη απέτυχαν παταγωδώς στα χρόνια των μνημονίων. Η ολική απορύθμιση του συστήματος της συλλογικής αυτονομίας με μοναδικό στόχο τη χωρίς όρια μείωση του μισθολογικού κόστους εργασίας, αποδείχθηκε πως ούτε το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας τονώνει ούτε την ανεργία περιορίζει. Το μόνο που κάνει είναι να εντείνει την ύφεση, κυρίως σε προβληματικές οικονομίες και να οδηγεί νομοτελειακά στην καταστροφή.

*Εργατολόγος κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στο Εργατικό Δίκαιο και στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας  

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο ισχυρό σοκ με εκτόξευση του πληθωρισμού στο 12,1% τον Σεπτέμβριο!

Την... καρδιά περιβόλι μάς έκανε για έναν ακόμη μήνα η Eurostat, σημειώνοντας πως ο...

Διπλό ΚΕΑ από… λάθος! Τι συνέβη;

Μέσα στην ημέρα θα γίνουν ανακοινώσεις για το θέμα

Με αυξήσεις σε προϊόντα πρώτης ανάγκης κάνει «ποδαρικό» ο Οκτώβριος!

«Φωτιά» στα νοικοκυριά από τις ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες αλλά και το τέλος της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης

Ημέρα πληρωμών: Στα ΑΤΜ για όλα τα επιδόματα!

Τι θα καταβληθεί σε όλους τους δικαιούχους

Πόσα ακριβώς θα πληρώσουμε για θέρμανση, ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξουμε

Η κυβέρνηση εν όψει της επικείμενης χειμερινής περιόδου και μεσούσης της ενεργειακής κρίσης, θεσμοθετεί...

Προσοχή με το Fuel Pass 2: Τελειώνει η εξαργύρωση της ψηφιακής κάρτας!

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Γολγοθάς! 100.000 οι εκκρεμείς επικουρικές

Γιατί πανηγυρίζει ο Κωστής Χατζηδάκης; 

Με εισφορές-θηλιά το 2023!

Ανένδοτη η κυβέρνηση, επιμένει ότι η αύξηση θα εφαρμοστεί, οδηγώντας σε αδιέξοδο 1.200.000 μη μισθωτούς

Power Pass: Τι θα γίνει με όσους δεν έλαβαν τα χρήματα

Ποιους δικαιούχους «πέταξε» έξω το σύστημα

Επίδομα παιδιού: Πληρώνεται η 4η δόση στους δικαιούχους

Κλειστή είναι προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων Α21

Οργή από τους μικρομεσαίους: «Μας εγκατέλειψε η κυβέρνηση»!

Εξοργισμένοι με την αντιμετώπιση της οποίας τυγχάνουν από την κυβέρνηση εμφανίζονται οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες...

Πόσο πλήρωνες την αμόλυβδη το 2018 όταν το πετρέλαιο είχε την ίδια τιμή με...

Παγκόσμια κρίση η πανδημία. Οι Έλληνες όμως πλήρωσαν το βαρύτερο τίμημα σε ανθρώπινες ζωές.Παγκόσμια...

Ταμείο Ανάκαμψης: Πώς θα μοιραστεί η δόση των 1,7 δισ. €

Η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει έως το τέλος της εβδομάδες το επίσημο αίτημα εκταμίευσης προς την Κομισιόν

Ενέργεια: Πυρά Γιάννη Μασούτη κατά των παρόχων!

Δεν έχουν πού να κρύψουν τα κέρδη τους, επισήμανε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Καβάλα: Σκότωσε το μωράκι και τη μητέρα επειδή εκείνη θα επέστρεφε στη Γερμανία – «Έλα να δεις τι θα κάνω»

Ανατριχίλα με τα τελευταία λόγια του δράστη - Πρώτα σκότωσε το παιδί και μετά τη μητέρα - Έδωσε τέλος στη ζωή του

Έτσι γνώρισε η Άννα τον 56χρονο που την εκτέλεσε πισώπλατα μαζί με το 10 μηνών παιδί τους

Στη Γερμανία θα γίνει η κηδεία της 31χρονης και του μικρού Στέλιου…

Συγκινεί η ανάρτηση της κόρης του Μίκη Θεοδωράκη για τη μητέρα της

Πάνω από ένας χρόνος έχει περάσει από τον θάνατο του...

«Θα σας φάω» – Γυναίκα μπούκαρε σε σχολείο και απειλούσε να σφάξει μαθητές

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Παρασκευής σε σχολείου του...

Aνατριχίλα με τις τελευταίες στιγμές του παιδιού – Είχε ζητήσει βοήθεια από την αστυνομία η 31χρονη Άννα

«Γροθιά στο στομάχι» το βίντεο με το μωρό να γελάει λίγες ημέρες πριν την δολοφονία

Κάν’ το όπως η Δανία!

Ώστε λοιπόν δύο αλλοδαποί κακοποιοί, που έχουν με τα...

Γελοιοποίησε το ειδικό δικαστήριο ο Ανδρέας Λοβέρδος

Η συνεδρίαση του ειδικού δικαστηρίου για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο...

Πέθανε ο Ζάχος Χατζηφωτίου

Σε ηλικία 99 ετών έφυγε από τη ζωή ο...

«Ηλεκτροσόκ» στους οίκους ανοχής!

Οσοι τρέχουν… ξαναμμένοι στους οίκους ανοχής για να ικανοποιήσουν...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ