Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

«Σωσίβιο» 2,5 δις ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που «πνίγει» ο κορωνοϊός

Ανάγνωση: 2 λεπτά

Τα 2,5 δισ. ευρώ αναμένεται να προσεγγίσουν με τη μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος τα δάνεια που θα χορηγηθούν προς τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, από τον 2ο κύκλο του Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Το 75% έως 90% των νέων δανείων του 2ου κύκλου απευθύνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας, που έχουν πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων είναι να μη θεωρούνται «προβληματικές» κατά την 31/12/2019. Αν η επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους) ήταν προβληματική και έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν από την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης, είναι δυνατό να λάβει ενίσχυση μέσω του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19.

Ειδικά για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις -ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019– οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:

1) να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης,

2) να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα,

3) να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές, σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και

4) να είναι τραπεζικά ενήμερες κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31η Δεκεμβρίου 2019

Τα αιτήματα υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr του υπουργείου Ανάπτυξης και μετά την οριστικοποίηση της υποβολής οι επιχειρήσεις αιτούνται χρηματοδότηση από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, οι οποίες τελικά αξιολογούν τις αιτήσεις των επιχειρήσεων προς ένταξη στο Ταμείο Εγγυοδοσίας.

Β. Παπ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Η δύναμή μας είστε εσείς! Γίνετε ενεργά δημοσιογράφοι του newsbreak.gr! Στείλτε μας ειδήσεις, βίντεο και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ