Τρίτη 3/8/2021

Πώς υπολογίζονται τα πρόστιμα για τις e-αποδείξεις

Νέος τρόπος υπολογισμού φόρου για όσους ξόδεψαν με κάρτες κάτω από το 20% του εισοδήματός τους

Νέες διευκρινίσεις για το μέτρο των ηλεκτρονικών αποδείξεων που θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει οι φορολογούμενοι δίνει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή λίγο πριν ανοίξει η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2020.

Με τις διατάξεις της απόφασης ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανερχόμενων σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία – συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προστίθεται νέα περίπτωση, ώστε εισοδήματα που αποκτώνται και δαπάνες που πραγματοποιούνται από την Πρωτοχρονιά του 2020 και έπειτα να μην περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, επί του οποίου υπολογίζονται οι απαιτούμενες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως και εισοδήματα με έκτακτο χαρακτήρα, καθώς και έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών εξάπλωσης της πανδημίας.

Τα εισοδήματα έκτακτου χαρακτήρα που περιλαμβάνονται είναι τα ακόλουθα:

• Οι εφάπαξ αποζημιώσεις λόγω διακοπής σύμβασης εργασίας ή άλλης σύμβασης και το καταβαλλόμενο ασφάλισμα στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων

• Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων καθώς και το επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής

• Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης

• Η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους

• Έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού CoviD-19 και αποτελούν εισόδημα

Μισό πρόστιμο

Σε περίπτωση που ένας φορολογούμενος δεν κατάφερε να δαπανήσει το 30% του εισοδήματός του με ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά πλήρωσε με κάρτα ή διατραπεζικά πάνω από 20% του πραγματικού εισοδήματός του, ο φόρος που προκύπτει προσαυξάνεται κατά 11% επί της διαφοράς (αντί για 22%, που προβλέπει ο νόμος) μεταξύ απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα ίσο με 15.000 ευρώ απαιτείται να δηλώσει δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ποσού τουλάχιστον 4.500 ευρώ.

Εάν δηλώσει δαπάνες για το 25% του εισοδήματός του, θα κληθεί να πληρώσει φόρο 11% για τις e-αποδείξεις που του λείπουν, δηλαδή 82,5 ευρώ. Με βάση τον νόμο, θα έπρεπε να καταβάλει διπλάσιο φόρο, δηλαδή 165 ευρώ.

«Διπλό» πρόστιμο

Η φορολογική διοίκηση εισάγει και ένα πιο… περίπλοκο σύστημα υπολογισμού του φόρου για όσους φορολογουμένους ξόδεψαν με ηλεκτρονικά μέσα κάτω από το 20% του εισοδήματός τους.

Η προσαύξηση του φόρου που προκύπτει αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών και υπολογίζεται:

α) Ως το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 22% και, επιπροσθέτως

β) από το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών και του 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 11%

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα ίσο με 19.000 ευρώ θα έπρεπε να δαπανήσει σε e-αποδείξεις 5.700 ευρώ. Ωστόσο κατάφερε να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπάνες ύψους 1.850 ευρώ.

Ο φορολογούμενος θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση του φόρου που προκύπτει ίση με 638 ευρώ (429 ευρώ+209 ευρώ). Το πρώτο μέρος της προσαύξησης, των 429 ευρώ, αντιστοιχεί στο 22% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του 20% του πραγματικού εισοδήματος και του δηλωθέντος ποσού δαπανών.

Το δεύτερο μέρος της προσαύξησης, των 209, ευρώ αντιστοιχεί στο 11% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών και του 20% του πραγματικού εισοδήματος.

Ποιοι θα γλιτώσουν την προσαύξηση φόρου

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 ορίζονται και περιπτώσεις φορολογουμένων που εξαιρούνται από την προσαύξηση του φόρου σε περίπτωση που δεν πραγματοποίησαν εντός του έτους 2020 το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Ο φόρος που προκύπτει δεν προσαυξάνεται για τις εξής κατηγορίες φορολογουμένων:

• Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία, σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν για τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, θεωρήθηκε πληττόμενη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020

• Για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19

• Για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020

• Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «Συν-Εργασία», ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020

• Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση Covid-19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ

• Για τους φορολογουμένους που είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αντί για τα 67 έτη, που προβλέπει ο νόμος

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του newsbreak. Ακολουθήστε το newsbreak σε Instagram, Facebook, Youtube, Viber και Twitter.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

WEB TV

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ