29/9/2022

Πώς θα μπείτε (βήμα – βήμα) στην ρύθμιση για τις 120 δόσεις

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της νέας βελτιωμένης ρύθμισης των 120 δόσεων προκειμένου να υποδεχθεί τις αιτήσεις εκατομμυρίων οφειλετών του Δημοσίου.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζουν ότι η νέα ρύθμιση θα έχει μεγάλη ανταπόκριση, καθώς τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις που χρωστούν στο Δημόσιο είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά, ενώ ταυτόχρονα ξεμπλοκάρονται 1.200.000 λογαριασμοί που έχουν δεσμευτεί από την Εφορία.

Επίσης, σταματούν και οι δεσμεύεις που θα μπορούσαν να γίνουν σε 1.764.551 οφειλέτες. Και για τις δύο αυτές περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Δηλαδή το κράτος δεν θα τους δεσμεύει τους λογαριασμούς, σε μια προσπάθεια να τους διευκολύνει, δημιουργώντας τους την απαραίτητη ρευστότητα είτε για να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις είτε για να μπορέσει το νοικοκυριό ή η επιχείρηση να επιστρέψει στην κανονικότητα.

Με τη… βελτιωμένη ρύθμιση εκατομμύρια φορολογούμενοι που θέλουν να προχωρήσουν σε ρύθμιση των απλήρωτων οφειλών τους προς τις φορολογικές Αρχές δικαιούνται περισσότερες και μικρότερου ύψους μηνιαίες δόσεις

Οι βελτιώσεις

Η ρύθμιση, σημαντικά βελτιωμένη πλέον σε σύγκριση με αυτήν που νομοθετήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, δίνει τη δυνατότητα στη συντριπτική πλειονότητα των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων με οφειλές προς τις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης να τεθούν οριστικά σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης, καθώς παρέχει τη δυνατότητα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών σε πολλές και μικρές μηνιαίες δόσεις. Συγκεκριμένα, επιτρέπει την εξόφληση οφειλών από 2.400 ευρώ και άνω σε 120 μηνιαίες δόσεις, ενώ ακόμη και οφειλές από 200 έως 2.400 ευρώ μπορούν να εξοφλούνται σε 10 έως 120 μηνιαίες δόσεις.

Η πιο σημαντική από τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το ψηφισθέν φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει ότι η ελάχιστη καταβλητέα μηνιαία δόση μειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ για όλους τους οφειλέτες. Η τροποποίηση αυτή θα ευνοήσει κυρίως όσους είχαν το 2017 ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ και οφείλουν στην Εφορία ποσά από 2.400 έως 3.600 ευρώ, καθώς θα τους επιτρέψει να εξοφλήσουν τα χρέη τους αυτά σε 120 μηνιαίες δόσεις των 20-30 ευρώ εκάστη. Ευνοημένοι όμως θα είναι και οι μικροοφειλέτες με χρέη μέχρι 2.400 ευρώ, καθώς με την καθιέρωση της ελάχιστης μηνιαίας δόσης από τα 30 στα 20 ευρώ θα αυξηθεί αυτόματα, κατά μεγάλο ποσοστό, ο αριθμός των δόσεων στις οποίες θα μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.

Τα βασικά σημεία

Τα βασικότερα σημεία της ρύθμισης τα οποία τροποποιήθηκαν με το ψηφισθέν νομοσχέδιο είναι τα εξής:

1 Υπαγόμενες οφειλές – μέγιστος αριθμός μηνιαίων δόσεων: Βεβαιωμένες οφειλές στις ΔΟΥ, στα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31/12/2018 και έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των ΔΟΥ / Ελεγκτικών Κέντρων / Τελωνείων δύνανται να ρυθμίζονται με καταρχήν απαλλαγή από το 10% των τόκων και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή:
α) σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, για τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ποσά βασικής οφειλής έως 1.000.000 ευρώ,
β) σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, για τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ποσά βασικής οφειλής μεγαλύτερα από 1.000.000 ευρώ.

Δημοφιλείς ειδήσεις  Γολγοθάς! 100.000 οι εκκρεμείς επικουρικές

2 Τρόπος υπολογισμού των δόσεων για τα φυσικά πρόσωπα: Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα με συνολικό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό) μέχρι 10.000 ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, υπό τον περιορισμό ότι το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 20 ευρώ.

Για τους οφειλέτες με εισόδημα φορολογικού έτους 2017 άνω των 10.000 ευρώ ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση με βάση τα ακόλουθα βήματα:

1ο βήμα: Με βάση το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 προσδιορίζεται το ετήσιο ποσό καταβολών κάθε οφειλέτη με τη χρήση προοδευτικής κλίμακας συντελεστών που ανέρχονται σε:

α) 4% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 10.000,01 ευρώ έως τα 15.000 ευρώ,
β) 6% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 15.000,01 ευρώ έως τα 20.000 ευρώ,
γ) 8% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 20.000,01 ευρώ έως τα 25.000 ευρώ,
δ) 10% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 25.000,01 ευρώ έως τα 30.000 ευρώ,
ε) 12% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 30.000,01 ευρώ έως τα 50.000 ευρώ,
στ) 15% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 50.000,01 ευρώ έως τα 75.000 ευρώ,
ζ) 20% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 75.000,01 ευρώ έως τα 100.000 ευρώ,
η) 25%, για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος πάνω από τα 100.000 ευρώ.

Καθένα από τα παραπάνω ποσοστά συντελεστών μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, ως εξής:

* Κατά μία μονάδα για ένα τέκνο.
* Κατά δύο μονάδες για δύο τέκνα.
* Κατά τρεις μονάδες για τρία τέκνα και άνω.

Το ποσό που προκύπτει από τους υπολογισμούς βάσει της παραπάνω κλίμακας είναι το «ετήσιο ποσό καταβολών», το οποίο αντιστοιχεί στο εισόδημα κάθε οφειλέτη.

2ο βήμα: Το «ετήσιο ποσό καταβολών» διαιρείται με τον αριθμό 12 και έτσι ανάγεται σε «μηνιαίο ποσό καταβολής».

3ο βήμα: Το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής διαιρείται με το «μηνιαίο ποσό καταβολής». Το πλήθος των δόσεων της ρύθμισης προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής. Π.χ., αν από τη διαίρεση αυτή προκύπτει πηλίκο 25,89, τότε το πλήθος των δόσεων ορίζεται σε 25.

Δημοφιλείς ειδήσεις  Με εισφορές-θηλιά το 2023!

4ο βήμα: Το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής διαιρείται με τον ακέραιο αριθμό των δόσεων που προέκυψε από τα προηγούμενα βήματα και έτσι προκύπτει το τελικό ύψος κάθε μηνιαίας δόσης.

Περιορισμοί

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι ακόλουθοι τρεις περιορισμοί, βάσει των οποίων το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά τους παραπάνω υπολογισμούς:

* Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 20 ευρώ.
* Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος των 18.
* Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 120.

Σε περίπτωση που ο περιορισμός της ελάχιστης δόσης των 20 ευρώ έχει ως συνέπεια να προκύπτει αριθμός δόσεων μικρότερος των 18, ο αριθμός των δόσεων ορίζεται/περιορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο των 18. Κάτι τέτοιο συμβαίνει με ποσά οφειλών χαμηλότερα των 360 ευρώ.

3 Ευνοϊκό καθεστώς ρύθμισης για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ύψος βασικής οφειλής έως 1.000.000 ευρώ: Σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε συνολική υποχρεωτικά υπαγόµενη στη ρύθµιση βασική οφειλή έως 1.000.000 ευρώ χορηγείται αποκλειστικά δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών τους σε έως 120 δόσεις, υπό τον περιορισµό ότι κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 ευρώ. Η ρύθμιση αυτής της περίπτωσης προβλέπει ολική ή μερική απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που επιβαρύνουν την οφειλή κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που επιλέγονται. Συγκεκριμένα, το ποσοστό επί των τόκων και των προσαυξήσεων από το οποίο απαλλάσσεται ο οφειλέτης ανέρχεται σε:

α) 100%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,
β) 95%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 2 έως 4 δόσεις,
γ) 85%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 5 έως 12 δόσεις,
δ) 80%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 13 έως 24 δόσεις,
ε) 75%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 25 έως 36 δόσεις,
στ) 45%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 37 έως 48 δόσεις,
ζ) 30%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 49 έως 60 δόσεις,
η) 20%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 61 έως 72 δόσεις,
θ) 15%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 73 έως 96 δόσεις,
ι) 10%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 97 έως και 120 δόσεις.

4 Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή σε ρύθμιση: Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε 3% ετησίως, αντί 5% που προβλεπόταν μέχρι πρότινος.

Κατ’ εξαίρεση, βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ ανά υπηρεσία που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

5 Υπαγωγή στη ρύθμιση και οφειλών που βεβαιώνονται εντός του 2019, υπό προϋποθέσεις: Στη ρύθμιση δύνανται επίσης να υπαχθούν και οφειλές που βεβαιώνονται έως την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση (έως 30/9/2019) και αφορούν υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων έως 31/12/2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31/12/2018.

Δημοφιλείς ειδήσεις  Προσοχή με το Fuel Pass 2: Τελειώνει η εξαργύρωση της ψηφιακής κάρτας!

6 Πρόσθετα ευεργετήματα:

α) Αναστολή ήδη επιβληθεισών κατασχέσεων: Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης οι κατασχέσεις που έχουν ήδη επιβληθεί εις χείρας τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά χρέη που έχουν ρυθμιστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και γνωστοποιείται στον τρίτο. Ποσά απαιτήσεων που γεννώνται μετά την ως άνω γνωστοποίηση αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμον, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτή αποδίδονται στο Δημόσιο.

β) Προσαυξημένη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους σε περίπτωση πληρωμής διπλάσιας δόσης: Εφόσον ο οφειλέτης προκαταβάλει ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της µηνιαίας δόσης του προγράµµατος ρύθµισης που έχει επιλέξει, χορηγείται σε αυτόν ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής.

Τι θα γίνει για όσους μπήκαν
στην προηγούμενη τακτοποίηση

Για όσους έχουν ρύθμιση

7 Δυνατότητα επανυπολογισμού δόσεων και πρόσβασης στα νέα πρόσθετα ευεργετήματα για όσους ήδη έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση:

Οφειλέτες οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος των παραπάνω διατάξεων έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση, με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με τις νέες διατάξεις αυτές ώστε να επιτύχουν επανυπολογισμό του αριθμού και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, να δικαιούνται κι αυτοί του μειωμένου στο 3% επιτοκίου, να απαλλαγούν από τυχόν κατασχέσεις που ήδη τους έχουν επιβληθεί και να μπορούν πληρώνοντας διπλάσιες δόσεις να γλιτώνουν αντίστοιχα ποσά προσαυξήσεων και τόκων.

Τη δυνατότητα επαναρύθμισης των οφειλών τους με το νέο ευνοϊκότερο καθεστώς έχουν και τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βασικές οφειλές έως 1.000.000 ευρώ. Μπορούν δηλαδή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς οι δόσεις που δικαιούνταν ήταν έως 24 ή 36.
Πάντως ακόμα και σήμερα υπάρχει ενδιαφέρον, έστω και μικρό, για την υφιστάμενη ρύθμιση των 120 δόσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στην υφιστάμενη ρύθμιση των 120 δόσεων έχουν ενταχθεί 220.000 οφειλέτες ρυθμίζοντας συνολικά ποσό ύψους 1,77 δισ. ευρώ (βασική οφειλή και προσαυξήσεις). Το ποσό που έχει εισπράξει το Ελληνικό Δημόσιο από τους οφειλέτες φτάνει τα 179.000.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι όσοι εκ των 220.000 επιθυμούν να ενταχθούν στη βελτιωμένη ρύθμιση των 120 δόσεων θα πρέπει τον Σεπτέμβριο που θα ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα να υποβάλουν νέα αίτηση, με την οποία θα καθοριστούν ο αριθμός των δόσεων και η ελάχιστη δόση.

Πηγή: Κυριακάτικη Δημοκρατία

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόσα ακριβώς θα πληρώσουμε για θέρμανση, ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξουμε

Η κυβέρνηση εν όψει της επικείμενης χειμερινής περιόδου και μεσούσης της ενεργειακής κρίσης, θεσμοθετεί...

Προσοχή με το Fuel Pass 2: Τελειώνει η εξαργύρωση της ψηφιακής κάρτας!

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Γολγοθάς! 100.000 οι εκκρεμείς επικουρικές

Γιατί πανηγυρίζει ο Κωστής Χατζηδάκης; 

Με εισφορές-θηλιά το 2023!

Ανένδοτη η κυβέρνηση, επιμένει ότι η αύξηση θα εφαρμοστεί, οδηγώντας σε αδιέξοδο 1.200.000 μη μισθωτούς

Power Pass: Τι θα γίνει με όσους δεν έλαβαν τα χρήματα

Ποιους δικαιούχους «πέταξε» έξω το σύστημα

Επίδομα παιδιού: Πληρώνεται η 4η δόση στους δικαιούχους

Κλειστή είναι προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων Α21

Οργή από τους μικρομεσαίους: «Μας εγκατέλειψε η κυβέρνηση»!

Εξοργισμένοι με την αντιμετώπιση της οποίας τυγχάνουν από την κυβέρνηση εμφανίζονται οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες...

Πόσο πλήρωνες την αμόλυβδη το 2018 όταν το πετρέλαιο είχε την ίδια τιμή με...

Παγκόσμια κρίση η πανδημία. Οι Έλληνες όμως πλήρωσαν το βαρύτερο τίμημα σε ανθρώπινες ζωές.Παγκόσμια...

Ταμείο Ανάκαμψης: Πώς θα μοιραστεί η δόση των 1,7 δισ. €

Η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει έως το τέλος της εβδομάδες το επίσημο αίτημα εκταμίευσης προς την Κομισιόν

Ενέργεια: Πυρά Γιάννη Μασούτη κατά των παρόχων!

Δεν έχουν πού να κρύψουν τα κέρδη τους, επισήμανε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Έρχεται σοκ για 1.200.000 μη μισθωτούς από τη νέα χρονιά!

Οι υπέρογκες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές θα ξεπεράσουν το 9%, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει στα ύψη - Αφωνία από Κωστή Χατζηδάκη

Power Pass: Σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι δικαιούχοι θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Θα δοθούν οι εκκρεμότητες για τις πληρωμές του Ιουνίου αλλά και κάποιες που αφορούν στο προηγούμενο εξάμηνο

Αυτά τα ποσά καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ, τη ΔΥΠΑ και τον ΟΠΕΚΑ ως και...

Την καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου, την προκαταβολή σύνταξης για τον...

Μεγάλη απάτη η επιστροφή των νοικοκυριών στη θέρμανση με πετρέλαιο

Οποια μορφή ενέργειας και να επιλεγεί, η δαπάνη θα είναι υψηλότερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια

Appodixi: Χιλιάδες πολίτες κατήγγειλαν πλαστές αποδείξεις!

Τρελό σουξέ για την εφαρμογή Appodixi, η οποία έγινε διαθέσιμη εντός εβδομάδας, με περισσότερους...

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ηλεκτρικό: Τέλος ανοχής για όσους χρωστούν!

Μπαίνει χρονικό όριο παραμονής στην καθολική

Εγγονή πασίγνωστης Ελληνίδας δημοσιογράφου έκανε επαναπροσδιορισμό φύλου και έγινε αγόρι

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε σήμερα στην εκπομπή "Το...

Μυστήριο με τον εξαφανισμένο 25χρονο: Βρέθηκε καμένος από τη μέση και κάτω!

Εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του κλειδωμένο και μετέπειτα ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός και απανθρακωμένος

Αυτό είναι το παλικάρι που διαμελίστηκε σε ρομποτικό κάδο σκουπιδιών – Συγκλονίζει ο πατέρας του

Τον περασμένο Μάϊο η τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης «πάγωσε» στο άκουσμα...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ