Τετάρτη, 21 Απρ 2021

Έγγραφο-σοκ στη Βουλή: Χιλιάδες οι καταγγελίες (13.786) για κρούσματα αστυνομικής αυθαιρεσίας την τελευταία τριετία

Στις 13.786 ανήλθε ο αριθμός των διοικητικών εξετάσεων που αφορούσαν τη διερεύνηση περιστατικών για αστυνομική αυθαιρεσία οι οποίες διατάχθηκαν κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019.

 • Του Αντώνη Αντωνιάδη

Μάλιστα όπως επισημαίνεται στο σχετικό έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει τροποποίηση στο εν λόγω νομικό πλαίσιο προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία στη διεκπεραίωση των υποθέσεων.

Ειδικότερα, το έτος 2019 διατάχθηκαν 298 -κατ’ άρθρο 26- Ε.Δ.Ε., εκ των οποίων την 31-12-2019:

 • 252 εκκρεμούσαν στο στάδιο της διενέργειας ή του ελέγχου προς εκδίκαση,
 • 11 τέθηκαν στο αρχείο,
 • σε 13 επιβλήθηκε κατώτερη πειθαρχική ποινή στους υπαίτια εμπλεκόμενους αστυνομικούς,
 • σε 15 οι υπαίτια εμπλεκόμενοι αστυνομικοί παραπέμφθηκαν στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα επιβολής σ’ αυτούς ανώτερης πειθαρχικής ποινής και η εκδίκασή τους εκκρεμεί,
 • σε 7 ανεστάλη η λήψη απόφασης, κατ’ άρθρο 48 παρ. 3, όχι όμως πέραν του έτους.

Επίσης, διατάχθηκαν 1.418 -κατ’ άρθρο 27- Ε.Δ.Ε., εκ των οποίων την 31-12-2019:

 • 904 εκκρεμούσαν στο στάδιο της διενέργειας ή του ελέγχου προς εκδίκαση,
 • 333 τέθηκαν στο αρχείο,
 • σε 173 επιβλήθηκε κατώτερη πειθαρχική ποινή στους υπαίτια εμπλεκόμενους αστυνομικούς,
 • σε 8 στις οποίες εμπλέκονταν περισσότεροι του ενός αστυνομικοί, επιβλήθηκε σε κάποιους εξ αυτών κατώτερη πειθαρχική ποινή, ενώ για τους λοιπούς οι υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο.

Επιπλέον, διατάχθηκαν 2.919 -κατ’ άρθρο 24- Π.Δ.Ε., εκ των οποίων την 31-12-2019:

 • 1.421 εκκρεμούσαν στο στάδιο της διενέργειας ή του ελέγχου προς εκδίκαση,
 • 1.211 τέθηκαν στο αρχείο,
 • σε 279 επιβλήθηκε κατώτερη πειθαρχική ποινή στους υπαίτια εμπλεκόμενους αστυνομικούς,
 • σε 6 στις οποίες εμπλέκονταν περισσότεροι του ενός αστυνομικοί, επιβλήθηκε σε κάποιους εξ αυτών κατώτερη πειθαρχική ποινή, ενώ για τους λοιπούς οι υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο,
 • σε 2 ανεστάλη η λήψη απόφασης, κατ’ άρθρο 48 παρ. 3, όχι όμως πέραν του έτους.

Τέλος, απεστάλησαν στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» 180 υποθέσεις για περιστατικά αυθαιρεσίας, που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4443/ 2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 232), εκ των οποίων την 31-12-2019: α. για τις 118 θα επιλαμβάνονταν, β. για τις 15 δεν θα επιλαμβάνονταν και γ. για τις 47 δεν ελήφθη απάντηση εντός του έτους.

Το έτος 2018 διατάχθηκαν 331 -κατ’ άρθρο 26- Ε.Δ.Ε., εκ των οποίων την 31-12-2018:

 • 286 εκκρεμούσαν στο στάδιο της διενέργειας ή του ελέγχου προς εκδίκαση,
 • 19 τέθηκαν στο αρχείο,
 • σε 10 επιβλήθηκε κατώτερη πειθαρχική ποινή στους υπαίτια εμπλεκόμενους αστυνομικούς,
 • σε 9 οι υπαίτια εμπλεκόμενοι αστυνομικοί παραπέμφθηκαν στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, με το ερώτημα επιβολής σ’ αυτούς ανώτερης πειθαρχικής ποινής και η εκδίκασή τους εκκρεμεί,
 • σε 1 ο υπαίτια εμπλεκόμενος αστυνομικός παραπέμφθηκε στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, με το ερώτημα επιβολής σ’ αυτόν ανώτερης πειθαρχικής ποινής και του επιβλήθηκε ανώτερη πειθαρχική ποινή, κατά δε της απόφασης άσκησε προσφυγή και εκκρεμεί η εκδίκασή της,
 • σε 4 ανεστάλη η λήψη απόφασης, κατ’ άρθρο 48 παρ. 3, όχι όμως πέραν του έτους,
 • σε 2 στις οποίες εμπλέκονταν περισσότεροι του ενός αστυνομικοί, επιβλήθηκε σε κάποιους εξ αυτών κατώτερη πειθαρχική ποινή, ενώ για τους -3- λοιπούς οι υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο.

Επίσης, διατάχθηκαν 1.486 -κατ’ άρθρο 27- Ε.Δ.Ε., εκ των οποίων την 31-12-2018:

 • 1.058 εκκρεμούσαν στο στάδιο της διενέργειας ή του ελέγχου προς εκδίκαση,
 • 302 τέθηκαν στο αρχείο,
 • σε 117 επιβλήθηκε κατώτερη πειθαρχική ποινή στους υπαίτια εμπλεκόμενους αστυνομικούς,
 • σε 9 στις οποίες εμπλέκονταν περισσότεροι του ενός αστυνομικοί, επιβλήθηκε σε κάποιους εξ αυτών κατώτερη πειθαρχική ποινή, ενώ για τους λοιπούς οι υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο.

Επιπλέον, διατάχθηκαν 2.936 -κατ’ άρθρο 24- Π.Δ.Ε., εκ των οποίων την 31-12-2018:

 • 1.561 εκκρεμούσαν στο στάδιο της διενέργειας ή του ελέγχου προς εκδίκαση,
 • 1.101 τέθηκαν στο αρχείο,
 • σε 270 επιβλήθηκε κατώτερη πειθαρχική ποινή στους υπαίτια εμπλεκόμενους αστυνομικούς,
 • σε 2 στις οποίες εμπλέκονταν περισσότεροι του ενός αστυνομικοί, επιβλήθηκε σε κάποιους εξ αυτών κατώτερη πειθαρχική ποινή, ενώ για τους λοιπούς οι υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο, ε. σε 2 ανεστάλη η λήψη απόφασης, κατ’ άρθρο 48 παρ. 3, όχι όμως πέραν του έτους.

Τέλος, απεστάλησαν στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» 178 υποθέσεις για περιστατικά αυθαιρεσίας, που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4443/ 2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 232), εκ των οποίων την 31-12-2018: α. για τις 100 θα επιλαμβάνονταν, β. για τις 14 δεν θα επιλαμβάνονταν και γ. για τις 64 δεν ελήφθη απάντηση εντός του έτους.

Επιβλήθηκε κατώτερη πειθαρχική ποινή

Το 2017 διατάχθηκαν 326 -κατ’ άρθρο 26- Ε.Δ.Ε., εκ των οποίων την 31-12-2017:

 • 274 εκκρεμούσαν στο στάδιο της διενέργειας ή του ελέγχου κατά τη διατύπωση γνώμης ή της εκδίκασης,
 • 21 τέθηκαν στο αρχείο,
 • 11 εκδικάστηκαν και στους υπαίτια εμπλεκόμενους αστυνομικούς επιβλήθηκε κατώτερη πειθαρχική ποινή,
 • 14 εκδικάστηκαν και οι υπαίτια εμπλεκόμενοι αστυνομικοί παραπέμφθηκαν στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, με το ερώτημα επιβολής σ’ αυτούς ανώτερης πειθαρχικής ποινής, ενώ η εκδίκασή τους εκκρεμεί,
 • 1 εκδικάστηκε και στον υπαίτια εμπλεκόμενο αστυνομικό, αν και παραπέμφθηκε στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα επιβολής σ’ αυτόν ανώτερης πειθαρχικής ποινής, επιβλήθηκε τελεσίδικα κατώτερη πειθαρχική ποινή,
 • 3 περαιώθηκαν και υποβλήθηκαν για εκδίκαση, πλην όμως ανεστάλη η λήψη απόφασης.

Μια εκδικάστηκε και στους δύο εμπλεκομένους αστυνομικούς επιβλήθηκε, στον έναν εξ αυτών κατώτερη πειθαρχική ποινή, ενώ ο έτερος παραπέμφθηκε στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα επιβολής ανώτερης πειθαρχικής ποινής και η εκδίκασή της εκκρεμεί,. Μια όπου παραπέμφθηκε ο υπαίτια εμπλεκόμενος αστυνομικός στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας με το ερώτημα της αποβολής και εκκρεμεί. Επίσης, διατάχθηκαν 1.293 -κατ’ άρθρο 27- Ε.Δ.Ε, εκ των οποίων την 31-12-2017:

 • 865 εκκρεμούσαν στο στάδιο της διενέργειας ή του ελέγχου κατά τη διατύπωση γνώμης ή της εκδίκασης,
 • 299 τέθηκαν στο αρχείο,
 • 129 εκδικάστηκαν και στους υπαίτια εμπλεκόμενους αστυνομικούς επιβλήθηκε κατώτερη πειθαρχική ποινή.

Επιπλέον, διατάχθηκαν 2.779 -κατ’ άρθρο 24- Π.Δ.Ε, εκ των οποίων την 31-12-2017:

 • 1.516 εκκρεμούσαν στο στάδιο της διενέργειας ή του ελέγχου κατά τη διατύπωση γνώμης ή της εκδίκασης,
 • 1.025 τέθηκαν στο αρχείο,
 • 237 εκδικάστηκαν και στους υπαίτια εμπλεκόμενους αστυνομικούς επιβλήθηκε κατώτερη πειθαρχική ποινή και
 • 1 περαιώθηκε και υποβλήθηκε για εκδίκαση, πλην όμως ανεστάλη η λήψη απόφασης.

Τέλος, απεστάλησαν στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» 92 υποθέσεις, που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4443/ 2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 232), εκ των οποίων την 31-12-2017: α. για τις 51 θα επιλαμβάνονταν, β. για τις 16 δεν θα επιλαμβάνονταν και γ. για τις 25 δεν ελήφθη απάντηση εντός του έτους.

Δείτε επίσης: Σπείρα με εμπλεκόμενους αστυνομικούς πουλούσε πλαστά διαβατήρια σε αλλοδαπούς – Η «μπάζα» έφτανε το 1 εκατ.

Πλέον των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), η χώρα μας έχει αναλάβει την υποχρέωση να εφαρμόζει πλήρως τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) που την αφορούν, με τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την αποκατάσταση των διαπιστωθεισών παραβιάσεων ως προς τους εκάστοτε προσφεύγοντες (ατομικά μέτρα συμμόρφωσης) και για την αποφυγή συναφών παραβιάσεων στο μέλλον (γενικά μέτρα συμμόρφωσης).

Την τήρηση της ως άνω υποχρέωσης επιβλέπει, μεταξύ άλλων και η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία θα πρέπει να ενημερώνεται επί των σχετικών ενεργειών των Ελληνικών Αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, για όλες τις αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α., στο σκεπτικό των οποίων γίνεται αναφορά σε πλημμέλειες της διοικητικής διερεύνησης που έλαβε χώρα σε βάρος αστυνομικού, εκδόθηκαν εγκύκλιοι διαταγές του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας προς όλες τις υφιστάμενες Υπηρεσίες του, ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο λεπτομερούς ανάπτυξης – συζήτησης.

Επίσης, έχει ήδη προβλεφθεί στις διατάξεις του Δ’ Κεφαλαίου (άρθρα 56 επ.) του ν. 4443/ 2016 , η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «ο Συνήγορος του Πολίτη», που ορίστηκε ως Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα Σώματα Ασφαλείας και τους υπαλλήλους των Καταστημάτων Κράτησης, να επιλαμβάνεται, ώστε να επανεξετάζονται οι υποθέσεις για τις οποίες το Ε.Δ.Δ.Α. διαπιστώνει ελλείψεις στην πειθαρχική έρευνα ή νέα στοιχεία, που δεν είχαν αξιολογηθεί από πειθαρχικής πλευράς.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου μελετάται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, που ρυθμίζει συναφή θέματα, για τυχόν τροποποίηση των διατάξεών του, που ήθελε κριθεί ότι χρήζουν συμπλήρωσης ή/ και την αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την πρακτική εφαρμογή τους, καθώς και η αναβάθμιση και βελτίωση της υφιστάμενης δικτυακής εφαρμογής.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ