Παρασκευή 18/6/2021

Επιμέλεια παιδιού χωρισμένων γονέων: Αποφάσεις με συναίνεση και των δύο

Με τροποποίηση που εισάγεται στον Αστικό Κώδικα, σε σοβαρές, μη επαναλαμβανόμενες, αποφάσεις που αφορούν στο μέλλον του παιδιού, ακόμη και αν την επιμέλεια ασκεί ο ένας γονιός με δικαστική απόφαση, λόγο θα έχουν και οι δύο.

Με τροπολογία που συμπληρώνει τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα προσδιορίζονται οι ειδικές πράξεις επιμέλειας ανήλικων, οι οποίες λαμβάνονται από κοινού και από τους δύο γονείς.

Στην έκθεση συνεπειών της τροποποίησης, αναφέρεται ότι οι προτεινόμενες διατάξεις «θεσπίζονται με κριτήριο το αληθινό συμφέρον του τέκνου και αποσκοπούν στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε μια υπεύθυνη, ανεξάρτητη και ψυχικά υγιή προσωπικότητα με από κοινού πράξεις επιμέλειας και από τους δύο γονείς».

Η συγκεκριμένη διάταξη στην τροπολογία αφορά πράξεις που δεν επαναλαμβάνονται και επηρεάζουν αποφασιστικά το μέλλον του παιδιού, συνεπώς απαιτείται απόφαση και των δύο γονέων, όπως το είδος της εκπαίδευσής του, η προετοιμασία για πρωταθλητισμό κλπ. και επίσης ο τόπος διαμονής.

«Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση, μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αν και ο τόπος της κατοικίας του ανηλίκου ανήκει στον γονέα που ασκεί την επιμέλεια βάσει δικαστικής απόφασης, η μεταβολή του τόπου διαμονής και όχι οποιαδήποτε μετακίνηση του ανηλίκου (π.χ. από τη μια συνοικία ή Δήμο σε άλλη συνοικία μέσα σε μεγάλη πόλη), αλλά η σημαντική μετακίνηση (π.χ. σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα) η οποία επηρεάζει ουσιωδώς την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του άλλου γονέα, μπορεί να γίνει μετά από σύμφωνη γνώμη του γονέα που έχει το δικαίωμα επικοινωνίας ή μετά από δικαστική απόφαση.

Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει:  

«Είναι βεβαίως κατανοητή η ανάγκη του γονέα που έχει την επιμέλεια να έχει ελευθερία κίνησης και επιλογής της διαμονής του, αλλά ο περιορισμός της ελευθερίας αυτής είναι ανεκτός ενόψει της ιδιότητάς του ως γονέα ανηλίκου, καθώς και ενόψει του δικαιώματος του άλλου γονέα να έχει ομαλή επικοινωνία με το παιδί του. Συνεπώς ο έχων την επιμέλεια του ανήλικου γονέας δεν χάνει το δικαίωμα να μετακινηθεί ακόμη και σε μακρινό μέρος, αρκεί να έχει εξασφαλίσει την (προηγούμενη της μετακίνησης) συμφωνία του άλλου γονέα ή αν αυτός δεν συμφωνεί ή δεν ανευρίσκεται κλπ, δικαστική απόφαση που επιτρέπει τη μετακίνησή του με το ανήλικο τέκνο. Στην τελευταία περίπτωση το δικαστήριο θα κρίνει με βάση πρωτίστως το βέλτιστο συμφέρον του ανήλικου τέκνου. Με την απόφαση αυτή θα καθορίζεται προφανώς και νέος τρόπος επικοινωνίας του ανηλίκου με τον άλλο γονέα (πχ αραιότερα και μακρότερα διαστήματα, καταβολή εξόδων επικοινωνίας, επικοινωνία με σύγχρονα ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά μέσα). Εφόσον πρόκειται για νέα συμφωνία των γονέων, αυτή θα έχει τον τύπου του συμβολαιογραφικού εγγράφου».

Με τη ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή, η Ελλάδα συμμορφώνεται προς Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ