5-8-2020

Έρχεται η ΔΙΜΕΑ, η «ΕΥΠ της αγοράς» που θα ελέγχει τους πάντες και τα πάντα

Μία νέα μονάδα για την ορθή λειτουργία της αγοράς και την καταπολέμηση του παραεμπορίου δημιουργεί το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή. Η «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς» (ΔΙΜΕΑ), όπως ονομάζεται, θα είναι πανίσχυρη, λειτουργώντας ουσιαστικά ως μια… ΕΥΠ για τον έλεγχο της αγοράς.

  • Του Βασίλη Παπακωνσταντόπουλου

Για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων παράνομων πρακτικών που υιοθετούνται στο παρεμπόριο, το νομοσχέδιο εισάγει και διατάξεις για την άρση του τηλεφωνικού, φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, αλλά και συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) για τις περιπτώσεις που θα πρέπει να ελέγχουν. Μένει βέβαια να δούμε στην πράξη πώς θα επιλέγονται οι περιπτώσεις αυτές κι αν θα τηρούνται κάποια κριτήρια για τους ελέγχους ή θα υπάρχει πλήρης ελευθερία κινήσεων (με κίνδυνο να εξελιχθεί σε ασυδοσία).

Η ΔΙΜΕΑ θα αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης, ενώ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της θα είναι οι έλεγχοι σε κάθε στάδιο διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τόσο κατά την παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση, αποθήκευση, όσο και κατά τη διάθεση των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών. Επίσης στις αρμοδιότητές της θα είναι η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, της παράνομης απομίμησης προϊόντων και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Προβλέπεται δε ρητά η συνεργασία της με την ΕΥΠ, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς και αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η δημιουργία υπηρεσίας μια στάσης για στρατηγικές επενδύσεις. Η αρμοδιότητα έκδοσης των αδειών ή εγκρίσεων εγκατάστασης και λειτουργίας στρατηγικών επενδύσεων, θα μπορεί να ασκείται κατ’ επιλογή του φορέα της επένδυσης είτε από την αρμόδια αρχή είτε από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Με άλλη διάταξη απλοποιείται η ίδρυση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων (ΙΚΕ), με τη δυνατότητα να συστήνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε επειδή το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου είτε επειδή εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία.


ΣΧΟΛΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Γιάννης Χ. Κουριαννίδης
Γιάννης Χ. Κουριαννίδης
Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς
Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς

ΔΗΜΟΦΙΛΗ