Πέμπτη 17/6/2021

«Τόσα δίνω, πόσα θες»… Η Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν προλαβαίνει να δίνει δάνεια!

Ακόμη και σήμερα μπορεί να έχει καλυφθεί πλήρως το πρώτο τμήμα της εγγύησης, ύψους 1 δισ. ευρώ, από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για τη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19.

Μόνο την Τετάρτη, πρώτη μέρα λειτουργίας του νέου εργαλείου ρευστότητας, υποβλήθηκαν από επιχειρήσεις αιτήσεις αξίας 2 δισ. ευρώ.

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ενεργοποιήσει σε πρώτη φάση εγγυήσεις 1 δισ. ευρώ, οι οποίες μέσω μόχλευσης θα οδηγήσουν σε δάνεια 3,6 δισ. ευρώ, ενώ σύντομα αναμένεται να θέσει στη διάθεση των επιχειρήσεων και το δεύτερο μέρος της εγγύησης, ύψους επίσης 1 δισ. ευρώ.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία έχουν θέσει οι 13 συμβεβλημένες τράπεζες με το Ταμείο Εγγυοδοσίας, κρίνονται βατά από την αγορά, επιτρέποντας την πρόσβαση στο πρόγραμμα σε όλες σχεδόν τις «υγιείς» επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον Covid-19. Το κράτος μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας εγγυάται το 80% του δανείου, η διάρκεια του οποίου μπορεί να ανέλθει έως τα πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Το μέγιστο ποσό των εξασφαλίσεων που μπορούν να ζητούν οι τράπεζες ορίζεται στο 40% του ποσού του δανείου, με δεδομένη την κρατική εγγύηση. Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης για το 2019 ή το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ