Τρίτη 21/9/2021

Πρόγραμμα «Γέφυρα»: Στο απόλυτο έλεος των τραπεζών οι δανειολήπτες

Έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν ακόμα και δικαιούχους που κρίθηκαν επιλέξιμοι

Σε αγώνα δρόμου να συμφωνήσουν με τις τράπεζες για ρύθμιση του δανείου τους, προκειμένου να λάβουν την εννεάμηνη επιδότηση του κράτους, έχουν επιδοθεί χιλιάδες δανειολήπτες με «κόκκινα» δάνεια, που μπήκαν στο πρόγραμμα «Γέφυρα».

  • Από τον Βασίλη Παπακωνσταντόπουλο

Το γεγονός ότι κρίθηκαν επιλέξιμοι για το πρόγραμμα δεν τους εξασφαλίζει αυτόματα την κρατική ενίσχυση, καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση να δώσουν το πράσινο φως τα πιστωτικά ιδρύματα.

Κοινώς, η τύχη χιλιάδων αιτήσεων για την επιδότηση μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται στα χέρια των τραπεζών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τη ρύθμιση. Αντίθετα, στην τελική ευθεία για να λάβουν την πρώτη από τις εννέα δόσεις βρίσκονται όσοι έχουν «πράσινα» δάνεια, με τα χρήματα να καταβάλλονται πιθανότατα έως το τέλος του μήνα. Συνολικά στο πρόγραμμα υποβλήθηκαν 160.467 αιτήσεις.

Για εξυπηρετούμενα

Ειδικότερα, εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι εξυπηρετούμενη, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εντός 15 ημερών από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιμότητας του αιτούντος, το ποσό της μηνιαίας δόσης, ούτως ώστε να δρομολογηθεί η έναρξη καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου. Αν ο δανειολήπτης έχει πάρει από την τράπεζα αναστολή πληρωμής δόσεων, τότε η τράπεζα αποστέλλει το ποσό της μηνιαίας δόσης εντός 15 ημερών από τη λήξη της χορηγηθείσας αναστολής.

…και μη εξυπηρετούμενα

Εάν η οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα μικρότερο των 90 ημερών, ο αιτών προβαίνει εντός 15 ημερών από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιμότητάς του στην καταβολή των δόσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση, αλλιώς αυτές κεφαλαιοποιούνται από τον χρηματοδοτικό φορέα και βαρύνουν το υπόλοιπο της οφειλής. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, η τράπεζα αποστέλλει εντός 15 ημερών το ποσό της μηνιαίας δόσης αυτής, για να αρχίσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου.

Πιο ακανθώδης είναι η διαδικασία εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες ή η σχετική σύμβαση έχει καταγγελθεί. Για να εκκινήσει η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, πρέπει να προηγηθεί αναδιάρθρωση της επιλέξιμης οφειλής, βάσει συμφωνίας του οφειλέτη με την τράπεζα ή άλλον χρηματοδοτικό φορέα. Για τον λόγο αυτό, η τράπεζα καλεί τον οφειλέτη να συμφωνήσουν μια αμοιβαία αποδεκτή και βιώσιμη για τον οφειλέτη αναδιάρθρωση, η οποία θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη. Ο οφειλέτης οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που θα του ζητηθούν εντός 15 ημερών. Εφόσον η τράπεζα προτείνει συμφωνία αναδιάρθρωσης, ο οφειλέτης οφείλει να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει εντός 15 ημερών από την πρόταση.

Η διαδικασία αναδιάρθρωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 31/12/2020. Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν στην αναδιάρθρωση, η τράπεζα αποστέλλει σχετική ενημέρωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και δηλώνει ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιμη και σύμφωνη με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Η υπογραφή του οφειλέτη στη σύμβαση αναδιάρθρωσης συνεπάγεται την από μέρους του αποδοχή της βιωσιμότητάς της.

Μετά την ενημέρωση της συμφωνίας για τη βιωσιμότητα της αναδιάρθρωσης, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το ποσό της μηνιαίας δόσης, για να αρχίσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία αναδιάρθρωσης ή σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση περί βιωσιμότητας μαζί με τη δήλωση περί επίτευξης συμφωνίας αναδιάρθρωσης, η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα.

Πότε καταβάλλεται

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η καταβολή θα αρχίσει:

  1. Από τον τρέχοντα μήνα, για εξυπηρετούμενο δάνειο το οποίο δεν έχει ενταχθεί στο πλαίσιο αναστολής πληρωμής δόσεων.
  2. Μετά τη λήξη της αναστολής πληρωμής δόσεων, κατόπιν συνεννόησης του δανειολήπτη με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, για εξυπηρετούμενο δάνειο το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο αναστολής πληρωμής.
  3. Μετά τη συμφωνία του δανειολήπτη με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για μια νέα, βιώσιμη ρύθμιση της οφειλής του, για μη εξυπηρετούμενο δάνειο.

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε μήνα το υπόλοιπο ποσό της δόσης, το οποίο δεν καλύπτεται από το κράτος. Μετά τη λήξη της επιδότησης οφείλουν να πληρώνουν ολόκληρη τη μηνιαία δόση του δανείου τους για χρονικό διάστημα 6-18 μηνών. Σε διαφορετική περίπτωση κηρύσσονται αναδρομικά έκπτωτοι του προγράμματος και το Δημόσιο απαιτεί να του επιστραφεί (και με τόκο 2%) το σύνολο του ποσού της επιδότησης, έχοντας το δικαίωμα να φτάσει μέχρι και σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (κατασχέσεις κινητών και ακινήτων κ.λπ.).

Τι ισχύει εάν έχετε λάβει αναστολή πληρωμής δανείου

Αν ο δανειολήπτης έχει λάβει αναστολή πληρωμής δανείου από την τράπεζα, τότε η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου μπορεί να αρχίσει μετά τη λήξη της αναστολής αυτής και δεν χρειάζεται να διακοπεί η αναστολή. Ωστόσο, το Δημόσιο δεν δύναται να επιδοτήσει το δάνειο για χρονικό διάστημα άνω των εννέα μηνών μετά τις 31/12/2020.

Συνεπώς, αν η αναστολή εκτείνεται μετά τις 31/12/2020, τότε ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει:

α) Είτε να διακόψει την αναστολή σε συνεργασία με την τράπεζα και τότε θα λάβει κρατική επιδότηση για εννέα μήνες,

β) είτε να μη διακόψει την αναστολή σε συνεργασία με την τράπεζα και τότε θα λάβει κρατική επιδότηση για χρονικό διάστημα μικρότερο των εννέα μηνών, έτσι ώστε η συνεισφορά του Δημοσίου να μην ξεπερνά τους εννέα μήνες μετά τις 31/12/2020.

Το ύψος της επιδότησης

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Γέφυρα» θα λάβουν κρατική επιδότηση για εννέα μήνες, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το είδος του δανείου. Ετσι, η επιδότηση των συνεπών δανειοληπτών ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, στο 80% το 2ο τρίμηνο και στο 70% το 3ο τρίμηνο, με τη μέγιστη μηνιαία επιδότηση να διαμορφώνεται στα 600 ευρώ ανά πιστωτή.

Η κρατική επιδότηση των «κόκκινων» δανειοληπτών, εφόσον το δάνειο δεν έχει καταγγελθεί, ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, στο 70% το 2ο τρίμηνο και στο 60% το 3ο τρίμηνο, με τη μέγιστη μηνιαία επιδότηση να διαμορφώνεται στα 500 ευρώ ανά πιστωτή.

Εάν, τέλος, το δάνειο έχει ήδη καταγγελθεί, η κρατική επιδότηση φτάνει το 60% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, το 50% το 2ο τρίμηνο και το 30% το 3ο τρίμηνο, με μέγιστη μηνιαία επιδότηση τα 300 ευρώ ανά πιστωτή.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του newsbreak. Ακολουθήστε το newsbreak σε Instagram, Facebook, Youtube, Viber και Twitter.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ