Δευτέρα 21/6/2021

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δίνει «προίκα» 590.000.000 ευρώ στις επιχειρήσεις – «Ξεκλείδωσαν» κοινοτικοί πόροι ύψους 1,22 δισ. ευρώ

Δύο νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ετοιμάζεται να «τρέξει» η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Με αποφάσεις που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας και δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διοχετεύονται στην τράπεζα κονδύλια ύψους 590.000.000 ευρώ!

Παράλληλα, ευχάριστα νέα για τη χώρα μας επιφύλασσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς «ξεκλείδωσε» επιπλέον κοινοτικούς πόρους άνω του 1,2 δισ. ευρώ, τους οποίους η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει άμεσα, σε τρέχοντα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) των Χρήστου Σταϊκούρα και Άδωνη Γεωργιάδη «προικίζουν» με 590.000.000 ευρώ την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για την υλοποίηση δύο νέων προγραμμάτων.

Με τίτλο «Για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης», το πρώτο πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 290.000.000 ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων της χώρας, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η στήριξη θα καταστεί εφικτή, μέσω της δημιουργίας γραμμής χρηματοδότησης συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων δανείων των Ενδιάμεσων Φορέων Χρηματοδότησης (ΕΧΟ), αποτελούμενων από δάνεια κεφαλαίου κίνησης ή/και δάνεια ανανέωσης ή αντικατάστασης παλαιότερης τεχνολογίας εξοπλισμού με σύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον, εξοπλισμό.

Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:
α) H στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης, όπως, ενδεικτικά, factoring, leasing, βραχυπρόθεσμο κεφάλαιο κίνησης, trade finance κ.λπ.,
β) η δημιουργία προϋποθέσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του όγκου εργασιών των επιχειρήσεων, επενδύσεις σε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό, έρευνα και ανάπτυξη (R&D) κ.λπ.,
γ) η ευκαιρία για την αντικατάσταση παλαιότερης τεχνολογίας εξοπλισμού με νέες, φιλικότερες προς το περιβάλλον, οικονομικότερες και ενεργειακά αποδοτικότερες τεχνο-μηχανολογικές υποδομές,
δ) η διατήρηση, αλλά και η σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας,
ε) η αύξηση της παραγωγής και η διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στις εγχώριες, όσο και τις διεθνείς αγορές, και
στ) η απορρόφηση ενός μεγαλυτέρου αριθμού νέων επιστημόνων – νέων αποφοίτων ή, ακόμη, δημιουργώντας ένα δυναμικό πλαίσιο επαναπατρισμού του ικανού και καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού από το εξωτερικό (Brain Gain).

Επιλέξιμες επιχειρήσεις, θεωρούνται οι μικρές, μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα και που διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια τη στιγμή πραγματοποίησης της χρηματοδότησης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με το ποσό των 290.000.000 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε., ως επιχορήγηση, σε μία δόση.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, θα εγκριθεί και, ακολούθως, θα δημοσιευτεί ο λεπτομερής οδηγός του προγράμματος, ο οποίος θα ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τις γενικές και τις ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, τις επιλέξιμες μορφές δανείων, τις διαδικασίες καταβολής οφειλών, τα χαρακτηριστικά των δανείων, τη διαδικασία παροχής δανείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις υποχρεώσεις των αιτουσών επιχειρήσεων, τη διαδικασία καταγγελίας σύμβασης και την καταβολή τελικής ζημίας, όπως και το πλαίσιο συνεργασίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – τραπεζών.

Πρόγραμμα δημιουργίας χρηματοδοτικών εργαλείων

Με τίτλο «Δημιουργία Χρηματοδοτικών Εργαλείων», το δεύτερο πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό ύψους 300.000.000 ευρώ και βασικό στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω πιστωτικών γραμμών και ανακυκλούμενων πιστώσεων για τη χρηματοδότηση χαρτοφυλακίων δανείων των Ενδιάμεσων Φορέων Χρηματοδότησης, αποτελούμενων από δάνεια κεφαλαίου κίνησης ή/και δάνεια ανανέωσης ή αντικατάστασης παλαιότερης τεχνολογίας εξοπλισμού με σύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον, εξοπλισμό.

Μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, αναμένεται να επέλθει τόνωση της επιχειρηματικότητας, αύξηση της απασχόλησης, δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την πραγματοποίηση νέων επιχειρηματικών σχεδίων, ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και δημιουργία υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ το εν λόγω έργο θα συμβάλει και στη διαμόρφωση μιας εξωστρεφούς επιχειρηματικής κοινότητας.

Οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται με τη διάθεση εξειδικευμένων εργαλείων για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι μικρές, μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα και που διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια τη στιγμή πραγματοποίησης της χρηματοδότησης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με το ποσό των 300.000.000 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε., ως επιχορήγηση, σε μία δόση.

Όπως και στο πρώτο πρόγραμμα, έτσι και σε αυτό, ο οδηγός που θα εκδοθεί, θα ρυθμίζει τις γενικές και τις ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, τις επιλέξιμες μορφές δανείων, τις διαδικασίες καταβολής οφειλών, τα χαρακτηριστικά δανειοδότησης, τη διαδικασία παροχής δανείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις υποχρεώσεις των αιτουσών επιχειρήσεων, τη διαδικασία καταγγελίας σύμβασης και την καταβολή τελικής ζημίας, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – τραπεζών.

Διαβάστε επίσης: Στα σκαριά νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον – Τι αλλαγές θα φέρει και ποιους αφορά

Αποθεματικά κονδύλια από το ΕΣΠΑ

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα απέκτησε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει επιπλέον κοινοτικούς πόρους ύψους 1,22 δισ. ευρώ, από το αποθεματικό επίδοσης που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την αξιολόγηση του Πλαισίου Επίδοσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των ενδιάμεσων στόχων που είχαν τεθεί για το 2018.

Ουσιαστικά πρόκειται για «ξεκλείδωμα» κοινοτικών πόρων, οι οποίοι, αν και συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ποσό που λαμβάνει η χώρα μας, για να αποδοθούν θα έπρεπε να καλυφθούν οι στόχοι της απορρόφησης που έχουν τεθεί.

Το αποθεματικό επίδοσης καθιερώθηκε για πρώτη φορά σε επίπεδο Ε.Ε. ως ένα ειδικό μέσο, προκειμένου να ενταθεί ο προσανατολισμός των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων της προς τα αποτελέσματα των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το 6% των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, που αναλογούν σε κάθε κράτος-μέλος, αποτέλεσε το αποθεματικό επίδοσης των επιμέρους προγραμμάτων που καταρτίστηκαν.

Οι επιπλέον πόροι που διασφαλίστηκαν, έχουν ήδη κατανεμηθεί στα επιμέρους ταμεία και το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η απόδοσή τους στα προγράμματα του ΕΣΠΑ που «τρέχουν» πιο γρήγορα.

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του newsbreak. Ακολουθήστε το newsbreak σε Instagram, Facebook, Viber και Twitter.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ