Σάββατο 19/6/2021

Στο «φως» το υπόλοιπο του «Ταμείου Μολυβιάτη» για τους πυρόπληκτους

Στα 62.177.129,57 ευρώ ανέρχεται το ακριβές υπόλοιπο του Λογαριασμού Αρωγής Πυρόπληκτων από τις 20/06/2011 έως και 09/09/2019 σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας απαντώντας γραπτώς σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Κ. Τζαβάρα.

«Ο Λογαριασμός Αρωγής Πυρόπληκτων, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, διατίθεται για την ολοκλήρωση των ήδη εγκεκριμένων έργων στις πληγείσες Περιφέρειες, η πληρωμή των οποίων γίνεται βάσει της προόδου των εργασιών τους, εξαιρουμένου του ποσού που προκύπτει από τις ανωτέρω αναφερθείσες απεντάξεις, το οποίο θα επαναδιατεθεί μέσω νέας Κ.Υ.Α., σε νέα έργα υποδομής για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007» επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Σταϊκούρας.

Οι πόροι του Ταμείου προέρχονταν από εισφορές-δωρεές φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίες κατατίθεντο σε Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής Πυρόπληκτων. Η χρηματοδότηση των έργων γινόταν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ενώ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του υπήρχε και η δυνατότητα της απευθείας διάθεσης ποσών δωρεάς, στους δικαιούχους για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων αποκατάστασης. Τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΑΕΑ ήταν επί του συνόλου τους, για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών από τις πυρκαγιές τους 2007.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16729/ΔΚΠ145/14-04-2011 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (667/Β’/21-04-2011), καθορίστηκε ο τρόπος εκκαθάρισης του Ταμείου, η μεταφορά των ταμειακών υπολοίπων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ταμείου στον Λογαριασμό Αρωγής Πυρόπληκτων καθώς και η συνέχιση και ο τρόπος της χρηματοδότησης των έργων που είχαν ήδη εγκριθεί και είχαν ενταχθεί στο ΠΔΕ.

Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 55923/ΔΚΠ353/18-12-2012 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (3557/Β’/31-12-2012), με την οποία δόθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης και νέων έργων αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007.

Οι διευκρινήσεις του Μολυβιάτη

Για την επίλυση προβλημάτων που είχαν προκύψει, εκδόθηκε η αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001358/ΔΚΠ228/24-10-2014 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών–Ανάπτυξης και Σελίδα 2 από 2 Ανταγωνιστικότητας (2945/Β’/03-11-2014), με την οποία δόθηκε η δυνατότητα στους φορείς υλοποίησης των συνεχιζόμενων έργων, να μεταβάλουν τα οικονομικά στοιχεία και τους τίτλους των έργων, με την προϋπόθεση ότι οι αιτούμενες μεταβολές είναι αποδεδειγμένα απαραίτητες για την ολοκλήρωση των έργων και την αξιοποίηση αδιαθέτων κονδυλίων. Παράλληλα, ορίστηκαν προθεσμίες για την απένταξη έργων τα οποία ενώ είχαν εγκριθεί από το ταμείο και είχαν ενταχθεί στο ΠΔΕ δεν είχαν δημοπρατηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω από το εν λόγω Ταμείο επειδή είχαν υπάρξει διάφορα δημοσιεύματα που ανέδυαν οσμή σκανδάλου ο Πέτρος Μολυβιάτης με επιστολή του στην εφημερίδα Καθημερινή(19/8/2018 διευκρίνιζε:
«Επειδή τις τελευταίες ημέρες είδαν το φως της δημοσιότητας, με αφορμή την τραγωδία των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική, διάφορες ανακρίβειες για το λεγόμενο “Ταμείο Μολυβιάτη”, θα ήθελα να υπενθυμίσω τα εξής: Αμέσως μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007, που και τότε θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές, συνεστήθη διά νόμου, με απόφαση του πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή και εισήγηση του υπουργού Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφη, το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών με άμεσο σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν αυτές οι πυρκαγιές αλλά και τη δημιουργία ενός αποθεματικού για την αντιμετώπιση τυχόν μελλοντικών καταστροφών.

Στο Ταμείο αυτό –του οποίου η κυβέρνηση μου εζήτησε να αναλάβω την προεδρία– εισέρρευσαν και κατετέθησαν σε ειδικό τοκοφόρο λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος 198.018.545,99 ευρώ από δωρεές οργανισμών, τραπεζών, εταιρειών και χιλιάδων πολιτών, καθώς και 10.295.882,08 ευρώ από τόκους, σύνολο 208.314.428,07 ευρώ.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του, το Ταμείο εδαπάνησε μέχρι την 8η Οκτωβρίου του 2009, οπότε και το Δ.Σ. υπέβαλε την παραίτησή του στη νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, 76.622.018,04 ευρώ, κυρίως στην Ηλεία αλλά και σε άλλες πληγείσες περιοχές. Το υπόλοιπο στην Τράπεζα της Ελλάδος την ημέρα εκείνη ήταν 131.692.410,03 ευρώ. Το Ταμείο είχε επίσης αποφασίσει να διαθέσει 80.000.000 ευρώ για έργα υποδομής στις πληγείσες περιοχές –κυρίως έργα αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά, πυροπροστασίας κ.λπ.– και είχε ήδη εγκρίνει τη διάθεση 17.011.340,00 ευρώ για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων, βάσει προτάσεων των περιφερειαρχών.

Στον κρατικό προϋπολογισμό το ταμείο

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, το Ταμείο, χάρη στη γενναιοδωρία των 93.000 δωρητών, τους οποίους ευχαριστώ για ακόμα μία φορά, χρηματοδότησε, μέσω του υπουργείου Δημοσίων Έργων, την ανοικοδόμηση ή επισκευή, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, 1.158 σπιτιών και 802 άλλων κτισμάτων, κυρίως αγροτικών. Τα χρήματα εδίδοντο απευθείας στους πυρόπληκτους ιδιοκτήτες μέσω των κατά τόπους υπηρεσιών του υπουργείου Δημοσίων Έργων και υπό την επίβλεψή τους, σε τρεις δόσεις, αναλόγως με την πρόοδο των εργασιών.

Το Ταμείο χρηματοδότησε, επίσης, Περιφέρειες και Δήμους στην Πελοπόννησο και αλλού για την κατασκευή αντιπλημμυρικών, αντιδιαβρωτικών κ.λπ. έργων, μικρών μεν, αλλά πολύ χρήσιμων για τις τοπικές κοινωνίες. Για τον σκοπό αυτό δαπάνησε –μόνο το 2008– 8.162.883 ευρώ. Για την εξέλιξη των εργασιών του Ταμείου και την κίνηση του λογαριασμού του στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπήρχε πλήρης διαφάνεια, με ενημέρωση του κοινού με αναρτήσεις στο Διαδίκτυο, συχνές συνεντεύξεις μου στα ΜΜΕ αλλά και με προσωπικές επιστολές μου στους μεγαλύτερους δωρητές.

Για τη λειτουργία του Ταμείου δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα των δωρητών. Η γραμματειακή υποστήριξη παρείχετο από το υπουργείο Οικονομικών, ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά χωρίς καμία αμοιβή ή αποζημίωση, και από τους μόνο τρεις υπαλλήλους που έβγαζαν όλη τη δουλειά του Ταμείου, οι δύο είχαν αποσπαστεί από το υπουργείο των Οικονομικών, του οποίου ήταν λαμπρά στελέχη, και η τρίτη ήταν εθελόντρια. Της τελευταίας επλήρωνε τα έξοδα κινήσεώς της από την τσέπη του ένα μέλος του Δ.Σ.

Η διαχείριση του Ταμείου έχει ελεγχθεί τόσο από το Ελεγκτικό Συνέδριο του Κράτους, κατόπιν δικού μου αιτήματος, όσο και από επιτροπή της Βουλής.
Τελικά, το Ταμείο καταργήθηκε το 2011 με απόφαση της κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ, και το υπόλοιπο του λογαριασμού του στην Τράπεζα της Ελλάδος μετεφέρθη στον κρατικό προϋπολογισμό. Επιτρέψτε μου, τέλος, να αναφέρω τη σύνθεση του Δ.Σ. του Ταμείου.

Αντιπρόεδρος ο κ. Θ. Παπαλεξόπουλος, τ. πρόεδρος του ΣΕΒ. Μέλη ο αείμνηστος Χ. Μπούρας, διαπρεπής καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο κ. Π. Θωμόπουλος, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, και ο κ. Ι. Σιδηρόπουλος, γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ